Årets første formannskapsmøte komande tysdag:

Sentrumsendringar, nytt fortau og statleg omsorgsfinansiering?

Når Bjørn Prytz samlar formannskapet til årets første møte er det tre venta saker på sakslista.

SENT­RUMS­END­RIN­GAR: Pla­nen er at bus­sa­ne skal køy­re rundt Vågsplassen, som dei stip­la lin­je­ne vi­ser. Det er plan­lagt at også bil­tra­fik­ken skal følg­je same ruta, i ei ein­vegs­køyrt gate frå sta­tuen av «Fis­kar­kona». Det vil opne rom for at Meny kan få stør­re par­ke­rings­are­al (det grø­ne fel­tet).   Foto: Her­øy kom­mu­ne

Nyhende

Som vi tidlegare har omtala, så har Meny Fosnavåg meldt inn behov for fleire parkeringsplassar utanfor butikken. For å klare dette har kommunen kome fram til ei løysing som også betyr endringar for trafikkforholda i Fosnavåg.