Var utan beredskap julaftan

Sande kommune er kritisk til helseføretaket sine disponeringar.

Lars­nes: – Vi er sterkt kri­tis­ke til at foretaket pri­o­ri­te­rer bort ein ambulansebereskap når frå­vær opp­står, hei­ter det frå kom­mu­nen.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Vi er kjend med at ambulansestasjonen i Sande hadde manglande beredskap ettermiddag / natt mellom 24. og 25. desember 2019, skriv plan- og utviklingssjef Oddbjørn Indregård i Sande kommune til Helse Møre og Romsdal.