Valuta berga landsida

2019 vart eit godt år for fiskarane, medan industrien måtte slite med små marginar og blei berga av kronekursen.

VIKTIG: – Fis­ket av kol­mu­le og to­bis er ein vik­tig inn­sats­fak­tor for i norsk fis­ke­opp­drett og for­tel at i sjø­mat­næ­rin­ga er vi av­hen­gi­ge av kvar­an­dre, sei­er fag­sjef Kyr­re Dale i Sjø­mat Norge. 

Nyhende

Eksporten av norsk sjømat nådde nye høgder og kom opp i ein samla eksportverdi på vel 107 milliardar kroner i 2019. Av dette stod havbruk for heile 76,5 milliardar kroner, eller 71 prosent av den totale eksportverdien av norsk sjømat i fjor.