Øystein Folden i Naturvernforbundet:

Overraskande på Leikongsætra

Observasjonar under ein gåtur i tursti-traseen på Leikongsætra kan vere dårleg nytt for turvegforkjemparane i Gurskøy IL.

MANGELFULL: Naturvernforbudet har avdekka mangelfull kartlegging av artsmangfaldet på Leikongsætra og ber om nærare undersøkingar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det bør gjerast ei meir omfattande undersøking av artsmangfaldet på Leikongsætra.