Foreldra til Jan Arne Kløvjan Ringstad med ope brev til Kunnskaps- og integreringsministeren:

- Synest statsråden at det skal vere slik?

– Med dette ønskjer vi å kaste lys på manglar i lover og forskrifter som gjeld for folkehøgskular, og ikkje minst dei konsekvensane dette kan medføre for dei som vel å gå på folkehøgskule i framtida.

Jan Arne har halde på med skisport sidan han var liten og elska friluftslivet. Han hadde elles inga rfaring med hoppski før ulykkesdagen.   Foto: Privat

Nyhende

Det skriv Arne Ringstad, faren til Jan Arne Kløvjan Ringstad (23) som vart alvorleg skadd i ei skihoppulukke i 2015, i ein e-post til Vestlandsnytt. Vedlagt finn vi brevet som han og Jan Arne si mor, Mette Kløvjan, har sendt til Kunnskaps- og integreringsministeren.