Dette tener dei folkevalde i Sande

878.820 kroner og 80 øre. Det tener ordføraren i Sande.

Sande kommunestyre:   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Reglementet om godtgjersler til dei folkevalde skal no gjerast om til ei forskrift som skal ut på høyring. Her kjem det fram kor mykje dei folkevalde i Sande tener, eller blir kompenserte for politisk arbeid.