Vegvesenet ber om meir detaljerte planar

Statens vegvesen har ikkje merknader til at kommunen gir dispensasjon frå arealføremålet for Gurskøy IL sin aktuelle turveg langs fylkesvegen på Leikongeidet. 

Leikongeidet  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Vegvesenet ber likevel kommunen om å legge fram meir detaljerte planar som viser plassering, utforming med vidare for turvegen slik at tiltaket kan vurderast og avklarast meir konkret og i detalj.