Ekstrakostnader på utbyggar

Finansiering av nedgravne løysingar har vore eit stadig tema i SSR sine styrande organ. Sidan nedgravne løysingar er ei ønska utvikling, og solidaritet er gjeldande i selskapet, har SSR til denne tid fordelt ekstrakostnadene på alle abonnentar.

SOLIDARITET: SSR har til no følgd solidaritetsprinsippet for kostnader med nedgravne løysingar 

Nyhende

Dette kan det no bli slutt på etter at representantskapet har slutta seg til kommunerevisjonen sine vurderingar. Kommunerevisjonen meiner nem- leg at kostnadene med etablering av slike anlegg i størst mogleg grad bør leggast på utbyggar i framtida.