Varsla ikkje om at bedrifta omsette helseskadelege fiskeprodukt

Ein mann i 50-åra må i mars møte i tingretten, tiltala for alvorlege brot på Matlova.

Laks: Eitt av punkta i tiltalen gjeld at den tidlegare bedriftsleiaren unnlet å varsle om heile 39 prøvesvar der det var påvist listeriabakterie i laksepdrodukt.  Foto: Shutterburg75_Pixabay

Nyhende

Forholda mannen må møte i retten for, skjedde i vårt distrikt i andre halvår 2016. Det er i dag ikkje drift i den lokale verksemda der dei angjevelege lovbrota skal ha skjedd.