Ikkje svikt av Herøy kommune

Det er ikkje mistanke om at hendinga skuldast svikt i helsehjelpa eller brot på helselovgivinga.

VARSLA: Legevaktlege Torill Myklebust varsla om ei alvorleg hending tidleg i desember.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Slik konkluderer Statens helsetilsyn etter å ha motteke varsel om ei hending i Herøy kommune tidleg i desember i fjor. Hendinga blei varsla av legevaktlege Torill Myklebust.