Vil ha vurdering av grunnforholda

NVE har ein merknad til framlegget til ny detaljplan for Larsnes Mek. Verksted.

Larsnes Mek: Nyeplanen er på oppløpssida.   Foto: Illustrasjon: Ag PLan og arkitektur AS.

Nyhende

Planen for verftet på Larsnes har vore ute til andre gongs offentleg ettersyn dei siste vekene. Noregs vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE) syner til at dei hadde ein merknad i 2018, knytt til manglande vurderingar av potensiale for ustabile grunnforhold i planpområdet. No skriv NVE igjen: