Varslar strengare reglar for turistfiske

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har kome med framlegg til nye og strengare reglar for turistfiske.

Strammar inn: Fiskeriminister Harald T. Nesvik har tru på berekraftig fisketurisme, men legg til at det mellom anna inneber at ein må utnytte heile fisken.   Foto: Fiskeridepartementet

Nyhende

Mellom forslaga som no vert sende på høyring heiter det at berre turistar som har fiska hos og opphalde seg hos registrerte turistverksemder kan ta med seg fisk ut av landet.