Grunneigarar og kommunen har hatt fleire møte om Toftesund-feltet:

Oppvask etter fleire tiltak i strid med plan

Hyttefeltet nede ved sjøen er av fleire karakterisert som ein sørlandsidyll. No skaper det utfordringar at feltet har fleire tiltak som går på tvers av reguleringsplanen.

TOFTESUND: Bygningane ligg som perler på ei snor ved strandkanten i Toftesund. Eit eige konsulentselskap er hyra inn for å rydde opp i planen. Spørsmålet er om eksterne mynde tillet at planen berre kan endrast.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Vi har arbeidd ei tid med denne saka. Det er halde møte med representantar for hytteeigarane. Det er også kopla på eit konsulentselskap som skal kome med framlegg til ein revidert reguleringsplan for Toftesund.