Kosthaldsrettleiar Henriette Reite Hansen sine beste tips

Kom inn i gode vanar

For mange av oss har det blitt vel mykje sukker og tung mat i jula. No er det på tide å kome inn i gode matvanar igjen. Kosthaldsrettleiar Henriette Hansen veit råd.

Hen­ri­et­te Rei­te Hansen: Kost­halds­rett­lei­a­ren i Her­øy sa­man­lik­nar det å ete feil med å fylle die­sel på ein ben­sin­mo­tor. – Du gir krop­pen din feil driv­stoff ved å ete feil mat, men her mer­kar ein det ik­kje like raskt som med bi­len. Sak­te, men sik­kert vil krop­pen gi be­skjed, sei­er ho.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

– God planlegging er det aller beste trikset. Skriv handleliste når du skal på butikken og syt for alltid å ha sunn og næringsrik mat tilgjengeleg.