Protest mot hamne-nedprioritering i Gjerdsvika

Gjerdsvika Næringsutvikling likar dårleg at kommunen vil skubbe på investeringa i kai.

GJERDSVIKA: Næringslivet ui bygda meiner det er eit paradoks at Sande kommune kritiserte Kystverket for å ikkje halde sin del av avtalen, for deretter å budsjettere med utsetting av ferdiggjeringa av den kommunale delen av prosjektet.  Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

– Ved å legge investeringa i ny kai til 2023 innfører ein i praksis ein stopp i utviklinga av eit område som burde vere meir enn attraktivt for sjø- og landbasert næringsutvikling i Sande, heiter det frå næringslaget.