Sviut får endå meir tilskot

Utviklingsprosjektet på Sandsøya får 118.000 kr frå fylkeskommunen.

Sviut: F.v. Trine Lise Vik, Kjerstin Sande, Anne-Lise Johansen, Liz Rekve, Karin Flatøy Svarstad og Gjermund Bringsvor. 

Nyhende

Kommunen vil gje 120.000 kr til Sandsøy og Voksa i Utvikling (Sviut). No løyver fylkeskommuen ein liknande sum.