Rovdefjordsambandet treng pengar

Rovdefjordsambandet må sjølv koste nye utgreiingar.

Rovdefjordsambandet: Fekk i haust eit skot for baugen gjennom ei ekstern konsulentvurdering, men jobbar på vidare. 

Nyhende

No søkjer selskapet Sande kommune om 500.000 kroner. Pengane skal vere med og finansiere neste steg i prosjektutviklinga.