Ahmed i grøfta på glatta, kan bli utvist frå landet

Det var såpeglatt den morgonen han mista kontrollen over bilen og køyrde i grøfta. Politiet reagerte med bot og varsel om moglege sanksjonar.

Ahmed Alabid: 36-åringen flykta frå eit krigsherja Syria for fire år sidan. Kona hans kom året etterpå. I dag har dei to små born. Ahmed var godt igang med juridisk utdanning då han måtte reise frå heimlandet sitt. No har han fått ei bot som kan gje uante konsekvensar, på grunn av ei temmeleg uskuldig utforkøyring. Foto: Endre Vorren 

Nyhende

Måndag 4. november skulle Ahmed Alabid køyre frå Larsnes til Fosnavåg.