Sjå kva eigedomar som skifta eigar i november

Nyhende

Herøy

Gnr 48, bnr 93 er overdrege frå Elsa Andrea Lervik til Aksel Lervik (01.11.2019).