Søkjer spelemidlar til tiltak i fire bygder

Sande formannskap hadde fire spelemiddelsøknader å ta stilling til på førre møte.

Frå fomannskapet: F.v. Anne Marte Beitveit, Dag Vaagen, rådmann Trond Arne Aglen og ordførar Olav Myklebust. 

Nyhende

Politikarane skulle ta stilling til tre søknader om nærmiljøtiltak og eitt – turvegen på Kvamsøya – som ordinært tiltak.