Vil stimulere til fleirsidig aktivitet:

Fekk besøk av «Jojo-Eirik»

Eirik Sætre Hove, kjend frå Norske Talenter (TV2) inspirerte barna på Leikanger skule denne veka.

Iv­rig gjeng: Ei­rik Sæt­re Hove vek­te liv­leg en­ga­sje­ment hjå alle ele­va­ne på Leik­an­ger sku­le. No har dei fått både un­der­vis­ning og «prof­fe» jo­j­oar. Står Sunnmøre sitt nes­te sto­re jojo-ta­lent blant un­ge­flok­ken her? 

Eg synast det er kult at dei vil satse på variasjon i skulekvardagen– Eg synast det er kult at dei vil satse på variasjon i skulekvardagen

Amanda Skotnes (11)
Nyhende

– Wow! Kor lenge har du øvt på det der?