Ulovlegheiter på Sandsøya

  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Teknisk eining i Sande kommune har sendt skriv til 17 personar som eig grunn på Sandsøya, om det som dreier seg om «oppføring av bygningar og anlegg utan løyve». Saka knyter seg til reguleringsplanen for Toftesund.