Tomtesak gjekk i stå, vart utsett

Formannskapet diskuterte lenge, og valde til å slutt å utsetje saka.

Arnljot Muren: Minna om kommunal bulystsatsing. 

Nyhende

Rådmannen si tilråding gjekk utpå at Sande kommune ikkje treng kjøpe tilbake tomter dei har selt i kommunalt bustadfelt. I tillegg var det laga klart for eit vedtak om at alle kommunale bustadtomter heretter skal prisast etter kostpris.