Lokalpolitikarane vil ta ansvar for fuglefjellet

Ordføraren vil diskutere Havsul 1-prosjektet med formannskapet.

KAJA RUN­DE: Ber om po­li­tisk en­ga­sje­ment for å ber­ge fug­le­fjel­let på Runde. 

Nyhende

Kaja Runde (Folkelista) stilte ordføraren eit grunngjeve spørsmål om kva kommunen vil gjere for å hindre planane om vindkraftverket Havsul 1, som er under planlegging på eit hundre kvadratkilometer stort område vest av Ona. Dette er også den viktigaste delen av matfatet for Runde-fuglane.