– Kostar det 594 kr i Ulstein, tek vi 595

Formannskapet i Herøy vil ta ei krone meir enn Ulstein i feieavgift.
Nyhende

Dermed ligg det an til ei lita ekstra auke i avgiftene for feiing og tilsynstenester. Herøy kommune leiger slike tenester frå Ulstein kommune, som ein del av ein samarbeidsavtale mellom kommunane.