Parkeringsutfordringar på Vågsholmen

Grunneigarane på Vågsholmen vil ikkje ha nokon stor parkeringsplass på området, men ønsker at det blir satsa på fleire mindre.

Vågsholmen: 1,5 parkeringsplass per leilegheit er kravet på Vågsholmen som for andre leilegheitskompleks i kommunen. 

Nyhende

Det kom fram då kommunen nyleg drøfta parkeringsproblematikken med grunneigarane i det nye bustadområdet i Fosnavåg. Mangel på offentlege parkeringsplassar gjer at ein ser føre seg parkering i gater og på snuplassar.