Kommunestyret seier nei til større utfyllingar

Kommunestyret i Herøy vil sikre rask framdrift for Nerlandsøybrua.

NYE NER­LANDS­ØY­BRUA: Kom­mu­ne­sty­ret har gjort ved­tak om å hal­de seg til de­talj­re­gu­le­rings­pla­nen som vart ved­te­ken 09.05.19. I det nye ved­ta­ket sei­er kom­mu­ne­sty­ret klart nei til stør­re ut­fyl­lin­gar enn det som ligg til grunn i den­ne de­talj­re­gu­le­rings­pla­nen. På bil­det ser vi den ved­tek­ne de­talj­re­gu­le­rings­pla­nen. il­lust­ra­sjon hen­ta frå plan­om­ta­len. 

Nyhende

Derfor vel kommunestyret å ikkje imøtekome merknadane frå Nick Bjarte Kvalsund og Odd Ivar Igesund, sjølv om rådmannen tilrådde å imøtekome begge to.