Beste løysing for rundkøyring mellom Igesundvegen og Huldalsvegen:

Krev fjerning av tre hus

Riving av tre hus må til for å få den beste løysinga for rundkøyring i krysset mellom Huldalsvegen og Igesundvegen i Fosnavåg.

Rundkøyring: Desse tre næraste husa må rivast om ein skal greie å få til det Asplan Viak meiner vil vere den beste løysinga for å kople saman Igesundvegen og Huldalsvegen med ei rundkøyring. 

Nyhende

Tre huseigarar i Fosnavåg har fått varsel frå kommunen om at riving av husa deira er tema i samband med regulering av gang og sykkelveg mellom Nerlandsøybrua og Fosnavåg sentrum.