Feil å pålegge industrien auka marknadsavgift, meiner Kyrre Dale:

– Flåten må ta rekninga

Kyrre Dale meiner det blir feil å pålegge fiskeindustrien auka marknadsavgift for sild og makrell.

STOR SKILNAD: Medan den pelagiske fiskeflåten hadde eit driftsresultat på 1034 millionar kroner i 2017, var samla driftsresultat for den pelagiske konsumindustrien til samanlikning på 128 millionar kroner. 

Nyhende

– Fiskeindustrien er feil adresse for ein slik avgiftsauke, seier Dale som er fagsjef industri i Sjømat Norge.