Linda Skogen kom heim til Leikong for å arrangere si aller fyrste, separate kunstutstilling:

– Eg får ei god kjensle når eg skapar ting

Utflytta herøyværing Linda Skogen kom denne helga heim til Leikong for å arrangere si aller fyrste separate kunstutstilling. Vi møtte kunstnaren og fekk vite meir om kva som ligg bak hennar abstrakte penselstrøk.

Lin­da Sko­gen: Kunst­na­ren kjem opp­hav­leg frå Lei­kong, men bur i Oslo. Den­ne hel­ga tok ho tu­ren heim for å vise re­sul­ta­tet av li­den­ska­pen ho har for kunst. Både ho og fa­mi­lien var nøg­de med opp­mø­tet, og dei tak­kar alle som tok tu­ren in­nom. 

Nyhende

– Eg er veldig opptatt av at det eg skapar skal gi noko til tilskodaren. Men vedkomande skal ikkje få det gratis. Det er nemleg opp til publikum å skulle fylle inn det som manglar. For meg er dette ein fin måte å formidle kunst på – at ein skal kunne lese si eiga historie inn i bilda.