Gatelysansvaret ut på anbod

I løpet av kort tid vil det bli gjennomført anbodskonkurranse om drifts- og vedlikehaldsansvar for gatelys.

Mørke Veglys: Framleis er det fleire veglys som ikkje verkar. Folk har sett seg lei av BKK Enotek. Blir det ein ny aktør som tek over ansvaret når drift og vedlikehald av gatelys no skal ut på anbod?   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Eg var inne på kartet og kika. Eg trur det er mellom 80 og 90 lys som ikkje verkar. Eg meiner ein må presse på for å få lys.