– Viktig å halde på framdrifta

– Arbeiderpartiet vil løyve sju mill. kroner til Stad skipstunnel i sitt alternative statsbudsjett, seier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal frå Ørsta.

Stad skipstunnel:   Foto: Stad skipstunnel

Nyhende

Bjørdal seier det er avgjerande for framdrifta å unngå at Kystverket sitt arbeid med skipstunnelen stoppar opp. Løyvinga skal gå til oppstart av arkeologiske utgravingar, kontrahering og utarbeiding av konkurransegrunnlag.