Formannskapet vil ikkje prioritere gangvegen i Myrvåg

Formannskapet ser ingen grunn til å overprøve vedtaket frå MTK.

EIT LAP­PE­TEP­PE: Gangvegen i Myr­våg (bil­det) er ein av flei­re kom­mu­na­le ve­gar som er i dår­leg stand. Men det er dei som er dår­le­ga­re stilt, konk­lu­de­rer råd­man­nen og for­mann­ska­pet.  Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Vi må gjere knallharde prioriteringar.

Bjørn Prytz
Nyhende

Det dårlege vedlikehaldet av kommunale vegar har vore eit sentralt tema den siste tida. Politisk har det først og fremst handla om gangvegen som går parallelt med Dragsundvegen i Myrvåg, etter at Kjell Runde (Folkelista) tok tak i saka, på vegner av brukarane av vegen.