Få kommunar har svara om drikkevatn

Berre eit fåtal av kommunane i Møre og Romsdal har svara Mattilsynet om drikkevatn.

Vatn: Illustrasjon 

Nyhende

Mattilsynet manglar framleis svar frå 29 av kommunane i Møre og Romsdal på spørjeundersøkinga om investeringsplanar når det gjeld vassforsyning. Mellom desse er Herøy og Sande. Ulstein er ein av berre seks kommunar som Mattilsyner har fått svar frå.