Stadfestar vekklegging av sak mot rådmannen

Politimeisteren i Møre og Romsdal har ikkje funne grunn til å gjere om vekklegginga av saka mot rådmann Olaus-Jon Kopperstad.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD:   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det skjer etter at politimeisteren har behandla ein klage som kom inn på vekklegginga. Ifylgje politiadvokat Arnt Erik Oust inneheld ikkje klagen slike opplysningar at det gir grunn til å gjere om det opprinnelege vedtaket.