Koparnettet blir fasa ut i bygd etter bygd

Utfasinga av koparnettet blir intensivert. Kvamsøya er neste bygd ut.

Telefon: Ei tid var. Teknologien med telefon via koparnettet er verken driftssikker eller framtidsretta, meiner Telenor.   Foto: Shutterstock

Nyhende

Ved årsskiftet vil Telenor sine kundar på Kvamsøya – nærare bestemt dei som høyrer inn under sentralen Bringsinghaug – ikkje lenger ha kontakt med omverda gjennom koparnettet.