Eigedomshandel på Ytre Søre:

Sjå kva eigedomar som skifta eigar i oktober

Nyhende

Herøy

Gnr 34, bnr 209 er overdrege frå Edmund Notøy til Lillian Notøy (30.09.2019).