Ber om at feil vert retta opp

Sandsøy Servicebåt ber kommunen om å rette ein feil i gjeldande arealplan.

Sands­øy Ser­vi­ce­båt: Selskapet held til like ved Sto­re­vi­ka na­tur­re­ser­vat.  Foto: Arkiv

Nyhende

Ved siste rullering av arealplanen – skriv styreleiar Inge Bringsvor – vart det gjort ein feil som gjorde at industritomta vart regulert om til LNF-område.