Planane klare for bruframdrift

Om brutypen enda ikkje er klar, er fylket klare på kva tid den nye Nerlandsøybrua skal stå ferdig.

Nerlandsøybrua 

Nyhende

I siste kvartal 2023 skal den nye brua til Nerlandsøya vere klar til opning. Det går fram av framdriftsplanen som bruplanleggarane har sett opp.