Herleif Ulstein om uttalen til turstiplanane på Leikongsætra:

– Overraskande av ÅST

Kan turistforeininga verkeleg meine at ein ny turveg på Leikongeidet ikkje vil vere eit positivt tiltak?

fortener applaus: Ålesund-Sunnmøre burde heller applaudere turstiprosjektet på Leikongsætra enn motarbeide det, meiner Herleif Ulstein. 

Er det verkeleg ÅST sitt syn at denne typen turvegar primært bør byggast i nærområdet der folk bur– Er det verkeleg ÅST sitt syn at denne typen turvegar primært bør byggast i nærområdet der folk bur

Herleif Ulstein
Nyhende

Slik spør Herleif Ulstein, som er ein av fleire som reagerer på dei litt negative uttalane som Ålesund-Sunnmøre turistforening har kome med til turvegplanane på Leikongsætra.