NAV-prosjekt skal hjelpe folk tilbake

NAV Hareid/Ulstein/Sande set i verk nytt prosjekt.

NAV: Kon­to­ret for Har­eid, Ul­stein og Sande skal setje i gang nytt pro­sjekt. 

Nyhende

Planen er å styrke tilbodet med to såkalla jobbspesialistar, går det fram av eit notat frå NAV. Tiltaket er kalla «utvida oppfølging».