Lars Gunnar Larsen har gjort tunge investeringar i Tjørvåg, og har klokkartru på prosjektet:

Dette er status for Håvika-satsinga

Det skrid framover med bustad- og hyttefeltet i Håvika i Tjørvåg. No er infrastrukturen på plass, og initiativtakarane seier ambisjonsnivået er like høgt som det var ved oppstarten.

Slik skal det sjå ut: I alle fall nesten. Her er skissene som Sporstøl Arkitekter AS har teikna for hyttefeltet i Håvika. Det er snakk om elleve hytter, tre einebustadar, fire rorbuer, åtte naust og eitt lite serviceanlegg ved hamna. Alt av infrastruktur er no på plass, og dei fyrste skal snart få flytte inn i byggefeltet.  Foto: Illustrasjon: Sporstøl Arkitekter

Nyhende

– No har vi mange ballar i lufta her.