Anna-Ma Olsson og Jørgen Ristesund:

Vil opne Kvamsøy-perle

Instegarden på Kvamsøya er frå naturen si side velsigna med mange fordelar. Gardsfolket lanserer no eit nytt prosjekt med gardsturisme.

Instegarden: Eigedomen til Jørgen Ristesund ligg ved sandstranda til høgre i bildet. Tilrettelegging for bubilar og gjestebåtar, i tillegg til ei lokalt samordna satsing på lokalmat, er mellom innhaldet i konseptet. I bakgrunnen til venstre: Stad. Til høgre ser vi Riste.   Foto: Instegarden

Mellom anna planlegg vi ein frukostpakke med svært kortreist mat, med lokale egg og lokal mjølk

Nyhende

Garden ligg på Ristesund, på nordvestsida av Kvamsøya. Her bur Anna-Ma Olsson og Jørgen Ristesund med familie.