Ber om settefylkesmann

Settefylkesmann må avgjere omstridd molosak på Leine.

Marken marina 

Nyhende

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bede Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnemne settefylkesmann til å behandle klagesaka knytt til Marken marina på Leine sitt moloprosjekt.