Jordskifteretten med førebels avgjerd:

Vil prøve å finne løysing på Tjørvåg-strid

Jordskifteretten ser behovet, og ønskjer å vere med å finne ei endeleg løysing på den betende vegrettstriden i Tjørvåg.
Nyhende

Det er eit stort konfliktnivå og mykje problem knytt til usemje mellom naboar og brukarar i Tjørvågen. Det slår jordskiftedommar Kjetil Brandsar fast i den førebelse avgjerda etter jordskiftesaka som blei starta opp i sommar.