Det nye prosjektet for Sandsøya/Voksa:

Tre grupper for vekst

Kultur/reiseliv, bulyst og næringsutvikling er dei tre satsingsfelta til Sviut (Sandsøya og Voksa i utvikling).

Vi ventar fleire turistar her ute i 2020, og det må vi legge til rette for

Karin Flatøy Svarstad
Nyhende

– Det er mykje spennande som no skjer i kulissane, seier tilretteleggjar Karin Flatøy Svarstad.