Tvistesaka på Skare held fram

– Utilfredsstillande og meiningslaust.

Skare: Egil Sandsbakk kjempar vidare for rettane til naboen i aust. 

Nyhende

Slik karakteriserer Egil Sandsbakk eit fersk svar frå Sande kommune på tidlegare merknader, sendt til kommunen.