Foreldra ville gi barna betre uteområde ved Gjerdsvika oppvekstsenter:

Tok saka i eigne hender

For ei veke sidan stilte foreldre ved skulen sjølve opp på dugnad for å gi barna sine eit litt betre tilbod enn den snart «ribba» skulegarden.
Nyhende

– Vi kjempar framleis for at vi skal få ein ny sklie og leikeapparat til ungane, men vi som foreldre stiller opp med alt vi kan.