«HURRA, NO ER DUSINET FULLT!»

I krigsåra var det mange ungdomar også frå Herøy som rømde over Nordsjøen til Storbritannia.

MOR TIL TOLV: Thea Myklebust i 1978. Her saman med Ann Kristin Myklebust.  Foto: HARALD THORSETH

Thea sette kong Haakon 7. svært høgt fordi han ikkje var redd for å vise at han i tillegg til å vere konge, også var av folket.

Nyhende

Dei stakk av i meir eller mindre stolne båtar. Ungdomane risikerte tortur og fengsel, og kanskje dødsdom dersom dei vart oppdaga. Men ingen av dei som drog frå Herøy, vart tekne.