Store problem for «Kystruten-verft» i Spania

Det er dramatiske tider for det spanske verftet Barreras, som byggjer to fartøy for Havila Kystruten.

HAVILA KYSTRUTEN: Byggjer to båtar i Spania og to i Tyrkia. I Spania er det store vanskar. 

Nyhende

Tidlegare har vi skrive om utfordringar og forseinkingar knytt til oppstarten på dei to kystrutebåtane som skal byggjast. No melder nett.no at det er økonomiske vaskar ved Barreras-verftet, der toppleiinga også skal vere fjerna.